Alter pogon

alter pogon

Playground produkcija, 2013.
trajanje: 52 min

autorka: Jelena Vukmanović
novinarka: Duška Bajić
snimatelj: Szilárd Kovács
montažer: Vuk Vukmirović
tonska obrada: Filip Vlatković
grafička obrada i animacija: Aleksandar Ilić, Nikola Berbakov
arhivski snimci: Miroslav Đuričić
organizatorka: Ana Leginj
producentkinja: Sarita Matijević

U proteklim decenijama, sa povećanjem životnog standarda, menjao se sastav otpada, ali, menjala se i količina koju građani dnevno proizvedu, pa tako prosečan građanin Srbije proizvede dnevno i do jednog kilograma otpada.

Naša zemlja kasni u primeni biomase i otpadnih materija u energetske svrhe. Komunalni otpad se odlaže na deponije bez tretmana, a industrijski otpad se odlaže zajedno sa komunalnim. Mali broj preduzeća bavi se reciklažom, a prerađeni otpad se koristi samo u jednoj cementari. Stoga je u Srbiji alter pogon još uvek samo potencijal za naredne decenije. Sa primenom Zakona o upravljanju otpadom, donesenim 2009. godine, vidljivi su prvi pomaci, ali su i dovedeni u rizik od usporavanja ukidanjem Fonda za razvoj životne sredine.

Zašto je važno da Srbija ne stane na putu uspostavljanja sistema upravljanja otpadom u emisiji “Alter pogon” govore delatnici komunalnog sektora, stručnjaci za zaštitu životne sredine, ali i oni koji od otpada žive.

Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

alter pogon 2