Decentralizacija Srbije: stanje, potrebe i prepreke

Playground produkcija, 2010.
trajanje: 27 min

tv realizacija: Dragan Gmizić, Čaba Polgar, Predrag Radosavljević, Tijana Arsić, Sarita Matijević

Dokumentarna tv reportaža koja za cilj ima analizu stanja, potreba i prepreka za decentralizaciju Srbije. Uz priloge sa terena, u reportaži su zabeleženi razgovori sa učesnicima konferencije posvećene regionalizmu, održane krajem februara 2010. u Novom Sadu (organizatori Centar za regionalizam i BIRN).

Emisija je realizovana u saradnji sa Balkanskom istraživačkom mrežom – BIRN.