Divided God

divgod

Od januara 2007. do jula 2008. godine, učestvovali smo u realizaciji internacionalnog istraživačko-edukativnog projekta «PODELJENI BOG». Tematski okvir ove inicijative jeste uloga religije posle kraha bipolarnog ideološkog modela i uticaj tih procesa na stavove mladih ljudi u savremenoj Evropi. U ovom projektu interkulturalnog dijaloga učestvovali su predstavnici 5 zemalja – Nemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije. Uz kontinuirani mentorski rad niza domaćih i stranih eksperata, stručnjaka iz oblasti filma, vizuelne antropologije, kulturnih studija i sociologije, na projektu serije radionica okupljeno je 50 studenata, predstavnika zemalja partnera u projektu. Razmene studenata realizovane su u Ljubljani, Mostaru, Novom Sadu, Berlinu i Istanbulu, a prateće programe činili su okrugli stolovi, javne debate i niz izložbi radova nastalih u okviru kreativnih radionica.

Svedoci smo proliferacije negativno polarizovanih društvenih fenomena, poput pojave novog konzervativizma koji jača u Evropi. Ova pojava prisutna je i u post-komunističkim društvima u kojima se na javnoj sceni sve češće promovišu procesi poput revizionističkih tumačenja II Svetskog rata, kroz koje se rehabilituju kvislinzi i pripadnici fašističkog pokreta, tolerišu se pojave poput ksenofobije itd. Istovremeno, konflikti zasnovani na netoleranciji između ljudi različitih verskih opredeljenja (iz redova muslimana, hrišćana i jevreja) razvijaju se na globalnom nivou. Postavlja se pitanje: da li je porast novog konzervativizma, ksenofobije i verskog fundamentalizma odraz bazične ljudske i društvene potrebe za identitetom i osećajem sigurnosti i pripadnosti vlastitoj zajednici? Ili su ove pojave konsekvenca društvenog inžinjeringa kojeg sprovode pojedini političari ili pojedini lideri verskih zajednica skloni manipulacijama? Naš projekat upravo se bavio istraživanjem ovih pitanja. Zajedno sa kolegama iz Mostara i Ljubljane, uz studente filma i antropologije sa univerziteta u Berlinu i Istanbulu, u seriji video istraživanja i interaktivnoj internet komunikaciji preko web portala projekta, učestvovali su studenti Novosadske Akademije umetnosti i aktivisti Omladinskog centra CK 13 pri Centru za nove medije Kuda.org. Rezultati gotovo dvogodišnjeg rada – serija dokumentarnih filmova i prateća publikacija – predstavljeni su javnosti u julu 2008. na medjunarodnom skupu održanom u Ljubljani, koji je koincidirao sa krajem slovenačkog predsedavanja Evropskom unijom, i deo je medjunarodne inicijative obeležavanja godine interkulturalnog dijaloga.

www.pozitiv.si/dividedgod

 dgo  dg divided god