Vreme rasnih pasa

„Vreme rasnih pasa“ ime je televizijskog filma koji je vojvođanski reditelj Karolj Viček snimio 1984. godine u produkciji TV Novi Sad, dok isti naslov uz konceptualni dodatak – analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Karolja Vičeka – označava složeni multimedijalni projekat realizovan tokom 2010. godine. Projekat je posvećen problematizaciji odnosa Vičekovog umetničkog angažmana i političkog i društvenog okruženja sa kojim je nužno njegov rad stupao u interakciju u periodu od početaka sedamdesetih godina XX veka pa sve do danas. Unutar dvojezične publikacije (na srpskom i mađarskom jeziku, izdavač Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara) nalaze se analitički materijali koji Vičekove filmove postavljaju u raznolike institucionalne, istorijske, društvene, teorijske i političke okvire. Očigledno, reč je o istorijskoj rekonstrukciji i rekontekstualizaciji umetničkog rada čiji su brojni produkti, kako će se ispostaviti, zauvek izgubljeni neverovatnim nehajem nezainteresovane kulturne javnosti. No, ovaj fenomen svedoči i o prekoj potrebi da se naše istraživanje sprovede do kraja i nepristrasno kako bi se u budućnosti o delu Karolja Vičeka moglo svedočiti sa više pouzdanosti.

Autori priloga u publikaciju su teoretičarka medija Branka Čurćić, pisac i esejista Atila Širbik, sociolog i novinar Đerđ Serbhorvat, a intervju sa Karoljem Vičekom vodila je producentkinja projekta Sarita Matijević. Prateća DVD-Rom prezentacija sabira, struktuira, obrađuje i interpretira obimnu dokumentarnu građu o kontekstima recepcije i uticaja radova Karolja Vičeka u različitim vremenima i sredinama, od novosadske i vojvođanske, preko centara bivših jugoslovenskih republika, pa do sredina u kojima je njegov rad imao znatne profesionalne i društvene učinke – u Mađarskoj i Rumuniji. Pored korpusa video inserata iz glavnih filmskih i pozorišnih ostvarenja, te obilja dokumentarnog fotografskog materijala ova zbirka uz digitalizovani pres kliping donosi i izbor iz autorskih tekstova Karolja Vičeka – filmskih kritika i eseja o filmu, objavljivanih u časopisima Új Symposion i Képes Ifjúság, krajem šezdesetih godina.

Projekat VREME RASNIH PASA realizovan je u partnerstvu Playground produkcije iz Novog Sada (producent), Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara iz Sente i Zavoda za kulturu Vojvodine iz Novog Sada (koproducenti).

Realizaciju ovog projekta podržali su Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodine, Ministarstvo kulture Republike Srbije i mađarska fondacija Szülőföld .

vicek