Za ideju – protiv stanja

zz-novo

„Za ideju – Protiv stanja, Analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika” predstavlja pokušaj stvaranja istraživačke platforme posvećene problematizaciji odnosa Žilnikovog umetničkog angažmana i političkog i društvenog okruženja njegovog rada, od početaka 1967. godine do danas.

Raznovrstan materijal koji je pred vama predstavlja polaznu tačku za dalju analizu, valorizaciju i sistematizaciju Žilnikovog kinematografskog rada. Okosnicu ovog materijala čini niz eseja savremenih teoretičara filma i kritičara umetnosti i retka građa
iz Žilnikove lične arhive sakupljane tokom godina rada. „Prateća” aktivnost prikupljanja novinskih članaka o njegovom filmskom i aktivističkom radu, video i fotografske dokumentacije o metodologiji njegovog rada i retke arhivske građe je omogućila praćenje „odnosa” institucija, javnog mnjenja, političkog i kulturalnog establišmenta naspram Žilnikovog stvaralaštva (i šire) u trenutku nastajanja.

Iako nepotpun, ali prikupljen i objavljen na jednom mestu, ovaj materijal omogućuje višeznačnu kontekstualizaciju i čitanje Žilnikove filmografije danas. Projekat okuplja, struktuira i interpretira obimnu dokumentarnu građu o kontekstima recepcije i uticaja radova Želimira Žilnika u različitim razdobljima i sredinama, od novosadske i vojvođanske, pa do sredina u kojima je njegov rad naknadno imao znatne profesionalne i društvene učinke.

„Za ideju – Protiv stanja” predstavlja međufazu, jednu etapu u pokušaju kontekstualizacije filmskog rada Želimira Žilnika i, u tom smislu, namenjena je i poziva na buduća tumačenja njegovog stvaralaštva. Projektom je kreirana edukativna platforma čiji je sadržaj izvučen iz različitih slojeva jugoslovenske i evropske kulturne i intelektualne memorije i na nov način kontekstualizovan.

Produkcija: Centar za nove medije_kuda.org i Playground produkcija, Novi Sad
Ko-produkcija: Zavod za kulturu Vojvodine
Urednički odbor: Branka Ćurčić, Sarita Matijević, Zoran Pantelić, Želimir Žilnik
Autori tekstova: Branislav Dimitrijević, Marina Gržinić, Pavle Levi, Jurij Meden, Dominika Prejdova, Branka Ćurčić
Jezik: srpski i engleski
Prevod: Nebojša Pajić, Tijana Arsić

Izdavač: Playground produkcija, Novi Sad
Za izdavača: Sarita Matijević

ISBN 978-86-87011-01-4
Godina izdanja: 2009.

Volume 1: zbirka eseja

Volume 2: DVD-ROM
– sadrži istraživačke eseje, informacije o kompletnoj filmografiji i materijal (press kliping, fotografije i inserte iz filmova) iz lične arhive Želimira Žilnika, koji je i nosilac prava nad objavljenim fotografijama i insertima iz filmova. Zahvaljujemo Bori Ćosiću na
dozvoli da se broj 3 časopisa ROK posvećen filmu „Rani radovi“, digitalizuje i objavi u okviru ovog izdanja, kao i svim autorima objavljenih novinskih članaka koji su nosioci autorskih prava nad datim press materijalom.

Projekat objavljivanja DVD-ROM-a i knjige tekstova su podržali:
Sekretarijat za kulturu Pokrajine Vojvodine
Evropska kulturna fondacija
Švajcarski program za kulturu Srbija – Pro Helvecija Beograd
Ministarstvo kulture Republike Srbije
Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu

www.zilnikzelimir.net

bookZAIDEJUPROTIVSTANJA za ideju protiv stanja