Portal

Playground produkcija, 2007.
trajanje: 20 × 27 min

Od decembra 2007. do decembra 2008. realizovan je projekat informativnog magazina, u saradnji sa RTV VK iz Kikinde,
TV Panovizija iz Vršca i TV Apolo iz Novog Sada. Osnovna ideja projekta je da na kvalitetniji, obuhvatniji i profesionalniji
način unapredi medijsku scenu kada je pitanju, kako informisanje manjina, tako i ukupne javnosti o manjinama.
Budući da zadire u vitalne interese manjinskih zajednica, ali i srbijanskog društva, sagovornike magazina preporučuje kompetencija, a ne etnička pripadnost. Svojom otvorenošću magazin treba da doprinese, s jedne strane,
demonopolizaciji manjinskog pitanja kao ekskluzivnog i privilegovanog pitanja manjinskih elita a, s druge strane, da javni
govor o krucijalnim političkim temam upotpuni i refleksijama pripadnika manjina.

Urednici emisije: Dragan Gmizić, Dušan Petrović
Saradnici: Csaba Polgar, Vuk Vukmirović, Saša Srećković, Aleksandar Rot, Vukosava Nenadović, Robert Kiš, Tomislav Žigmanov, Pavel Domonji, Saša Matijević, Marko Cvejić
Producent: Sarita Matijević

Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Ministarstva kulture Republike Srbije.

Odlukom Radne grupe za očuvanje kulturne raznolikosti i interkulturni dijalog, pri Ministarstvu kulture Republike Srbije, krajem novembra 2008. «PORTAL» nagrađen kao jedini medijski projekat u grupi odabranih inicijativa u okviru projekta “Mapiranje i afirmacija projekata i procesa interkulturnog dijaloga u Srbiji“.