Radni vodič: „Poslodavci bez predrasuda”

foto 2

Playground produkcija, 2013.
trajanje: 52 min

autorka: Ivana Buš Jović
novinarka: Jelena Vukmanović
snimatelj: Szilárd Kovács
montaža: Vuk Vukmirović
tonska obrada: Filip Vlatković
grafička obrada i animacija: Aleksandar Ilić, Nikola Berbakov
producentkinja: Sarita Matijević

U zemlji koja se bori sa nezaposlenošću i gašenjem nekada veoma uspešnih fabrika, dolazak do posla predstavlja pravi izazov bez obzira na to da li prvi put izlazite na tržište rada ili imate višegodišnje radno iskustvo. Ukoliko ste uz sve to i osoba sa invaliditetom, put do radnog mesta najčešće je opterećen kako fizičkim barijerama, tako i društvenim predrasudama.

Samo u Vojvodini bez posla je oko 6.700 ljudi sa invaliditetom. To su ljudi koji ne primaju platu, nemaju pored sebe osobe koje bi nazvali kolegama i nemaju osećaj da na bilo koji način doprinose društvu u kom žive. Prema podacima Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u Vojvodini ima još sasvim dovoljno prostora da se u skladu sa zakonom zaposli još oko hiljadu osoba sa invaliditetom, dok bi značajan broj ljudi do radnog mesta mogao da dođe i otvaranjem socijalnih preduzeća ili proširenjem pogona za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U dokumentarnoj emisiji „Radni vodič” osim radnika, o svojim iskustvima pričaju i poslodavci, koji su se umesto plaćanja naknade odlučili da zaposle osobe sa invaliditetom i pruže im priliku da postanu ravnopravni članovi društva. Da se lakše odluče na taj korak poslodavce je podstakao Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali su stvaranju dobrog poslovnog ambijenta doprinele i stimulativne mere koje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje poslodavcima nude republički i pokrajinski državni organi.

Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

foto 1