Portal multietnik

Playground produkcija, 2009.
trajanje: 6 x 30 min

Tokom 2009. godine realizovano je 6 tridesetominutnih emisija. Za razliku od prethodnog serijala, realizovanog u 2008. godini, u novom serijalu fokusirali smo se na sadržaje iz kulture: tokom januara i februara, u emisijama su predstavljeni najznačajniji kulturni događaji u Novom Sadu. U julu mesecu, realizovali smo emisiju posvećenu kulturnom centru u Kanjiži i aktuelnoj manifestaciji Tiski cvet, kao i promociji dokumentarno-igranog filma «Priča o Janu Lenhartu» snimljenog na slovačkom jeziku. Jesenji ciklus od 3 emisije predstavio je značajne radove iz oblasti vizuelne antropologije tj. dokumentarne filmove i autorske ekipe koje su se bavile istraživanjem savremenog života etničkih manjina u regionu. Poslednje 2 epizode serijala su bile dokumentarnog tipa. U želji da na što bolji i komunikativniji način širokoj javnosti predstavimo rad najznačajnijih kulturnih stvaralaca koji su svojim dugodošnjim radom ostvarili vrhunske rezultate, opredelili smo se da izbor načinimo među dobitnicima
Nacionalnih priznanja za doprinos kulturi Srbije. Razlozi za baš ovakav odabir su brojni, ali za nas odlučujući bio je utisak da, iako se radi o izuzetno priznatim stvaraocima u okviru profesionalnih krugova i dela stručne javnosti, često šira javnost nije dovoljno
upoznata sa detaljima iz plodonosnih umetničkih karijera pojedinih stvaraoca, nekad iz razloga jezičke barijere, ali nažalost, i iz razloga zatvorenosti pojedinih društvenih struktura za tzv. manjinsko stvaralaštvo. Umetnici koji su bili predmet naših istraživanja
su: Karolj Viček, pozorišni i filmski reditelj iz Novog Sada i Laslo Kapitanj, grafički dizajner iz Novog Sada.

Na pripremi i realizaciji serijala, radio je osnovni produkcioni tim: glavni urednik: Dragan Gmizić; Ivana Dražić, prevodilac; Čaba Polgar, montažer; Saša Srećković i Saša Matijević, snimatelji; Vukosava Nenadović i Emil Holcer, organizatori; Sarita Matijević,
producent.

Projekat je realizovan u programskoj saradnji sa Centrom za multikulturalnost iz Novog Sada a pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine.

Podršku projektu dali su i Gradska uprava za kulturu Novog Sada i Pokrajinski sekretarijat za informacije.