Motori promene

Playground produkcija, 2009.
trajanje: 16 min

Video portreti 6 mladih lidera iz regiona Jugo-istočne Evrope, i njihove vizije budućnosti Balkana. Učestvuju: Sanel Huskić (Bosna i Hercegovina), Marko Rakar (Hrvatska), Bojan Bošković (Srbija), Bosiljka Vuković (Crna Gora), Mimoza K. Gojani (Kosovo),
Iskra Belčeva Ristovska (Makedonija).

Realizacija:
Dragan Gmizić, Saša Srećković, Predrag Radosavljević, Čaba Polgar, Saša Matijević, Ivan Milinkov, Sarita Matijević

Projekat je realizovan uz podršku Network of European Foundation for Innovated Cooperation – NEF