Srce u Evropi – Evropa u Vojvodini

Playground produkcija, 2010.
trajanje: 26 min

Tv realizacija: Dragan Gmizić, Čaba Polgar, Vukosava Nenadović, Sarita Matijević

Dokumentarna tv reportaža o učešću 20 predstavnika iz Vojvodine na konferenciji „Where Europe Ends“ („Gde se Evropa završava“) održane u Briselu u junu 2010. Poseta Briselu je organizovana u okviru projekta Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju „Evropa u Vojvodini“, koji već par godina ima za cilj približavanje evropskih vrednosti građanima Vojvodine.

Emisija je realizovana uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada, u saradnji sa magazinom EU Observer iz Brisela.